Tuesday, March 5, 2024

TRÊN KỆ SÁCH NGU YÊN Tạp chí ĐỌC VÀ VIẾT Mùa Xuân 2024


 

https://www.academia.edu/115683495/S%E1%BB%91_M%C3%B9a_Xu%C3%A2n_2024_Tam_C%C3%A1_Nguy%E1%BB%87t

 

Tạp chí mùa xuân 2024 có những bài dịch thú vị liên quan đến thi ca, ví dụ: "Tự thuật làm thơ" của Matthew Zapruder, "Ai giết thơ" của Joshep Epstein, Phỏng vấn Matthew Zapruder về thuật làm thơ và thi ca qua tầm nhìn của một thi sĩ đương đại.


"Cô đơn tích cực" là một quan điểm mới, đối nghịch với cô đơn tiêu cực bắt nguồn từ thời cổ đại và lên đỉnh trong "Trăm năm hiu quạnh." Cô đơn tích cực cho thấy người nghệ sĩ thời đại khác với hầu hết các nghệ sĩ trước kia. Và rất lỗi thời nếu những sáng tác đương đại vẫn còn ôm lấy nỗi cô đơn "chết mà chưa chết."

 

M Ụ C  L Ụ  C

- Chủ Nghĩa Lập Thể và Nghệ Thuật Trừu Tượng.  Dịch tổng hợp. 05.

- Giới Thiệu Tranh Dạng Lập Thể Trừu Tượng. 11.

- Cô Đơn Tích Cực. Dịch tổng hợp. 17.

- Một Góc Nghĩ Về Sáng Tạo Văn Bản. Introducing Creative Writing của David Morley. 26

- Tự Thuật Làm Thơ. Matthew Zapruder. 45

- Tiểu Luận: Bài Thơ Còn Sống, Giống Như Chính Tác Giả. Balázs Kántás. 52.

- Thơ Trong Phim Doctor Zhivago. 59.

- Truyện Ngắn: Tôi Là Chuột Pizza. I am Pizza Rat. Han Ong. 68

- Tiểu Luận: Ai Giết Thơ?. Who Killed Poetry. Joseph Epstein. 92.

- Thơ Tuyển: Giới Thiệu Thơ CZECH, 120.

- Truyện Ngắn: Chance, Con Mèo. Chance The Cat. David Means. 144.

- Triết Học: Giá Trị Triết Học. The Value of Philosophy. Bertrand Russell. 166

- Tâm Lý Xã Hội: Thiên Nga Từ Cái Xấu.  176.

- Nhiếp Ảnh: Giới Thiệu Yevgenly Replashenko. 186.

- Triết Học: Lý Thuyết: Chủ Nghĩa Hậu Cấu Trúc. New World Encyclopedia. 191.

- Thi Ca: Bài Thơ Đặc Biệt. 206.

- Phỏng Vấn: Matthew Zapruder. 211