Friday, April 19, 2024

3333. MÂY KHÓI QUÊ NHÀ. - Thơ PHẠM CAO HOÀNG - Phổ nhạc VĨNH ĐIỆN - Ca sĩ: NGỌC QUY

 

Núi Nhạn (Tuy Hòa) - Photo by PCH

MÂY KHÓI QUÊ NHÀ...

Thơ

PHẠM CAO HOÀNG

Phổ nhạc

VĨNH ĐIỆN

Ca sĩ:

NGỌC QUY

Hòa âm:

QUANG ĐẠT


Bè nữ: Nhóm bè Cadillac • Hình ảnh núi Nhạn, sông Đà, đập Đồng Cam và làng quê Phú Thứ (cách Tuy Hòa 10 km về phía tây): PCH • Ảnh nhân vật trong câu chuyện: Huy Bảo • Slide show: Thiên Kim.

Bấm vào đường dẫn dưới đây để nghe/xem:

https://www.youtube.com/watch?v=KFqkkQDsXWo