Tuesday, April 30, 2024

3353. NGUYỄN ĐỨC NHÂN Lục bát

Google images

 

ĐƯỜNG LÊN ĐỈNH MÂY NGỦ

 

Người về.  từ phía mưa bay

Tôi đi.  về phía bóng ngày qua sông

Bờ lau.  đá tảng.  ruộng đồng

Tiếng chân có động.  mù không.  chiều tà

Đường lên mây ngủ.  non xa

Mịt mờ phương hướng.  quê nhà nơi đâu


 

EM VỀ THĂM VĨNH ĐIỆN.  QUÊ XƯA

 

Em về thăm lai quê xa

Cho tôi xin gởi ít quà lang thang

Tàu đừng.  khách xuống Nha Trang

Nhờ em xem nắng còn vàng như xưa


 

VỀ THĂM CHỐN CŨ -- SÀI-GÒN

 

Về thăm chốn cũ -- Sài-gòn

Thấy mình nhếch nhác.  sạm giòn nắng mưa

Sờ cằm.   râu mọc lưa thưa

Bước chân trĩu nặng nghìn xưa rừng già

Bóng rừng quẫy đạp trong ta

Đêm thao thức.  nhớ non xa nắng tàn

Về thôi.   đêm tím đại ngàn

Thôi về.   thở ánh trăng vàng thiên thu

 

2023

NĐN