Tuesday, April 30, 2024

3355. Thơ NGUYỄN THỊ THANH BÌNH Đừng hỏi nữa.

Phạm Văn Nhàn - Nguyễn Thị Thanh Bình - Trần Hoài Thư
Ashbrook Nursing Home, New Jersey, May 7, 2016
Ảnh Phạm Cao Hoàng

(Viết cho những hạt lệ của chị Yến ở Ashbrook nursing home, New Jersey)

 

Đừng hỏi nữa em giấu nỗi buồn nơi đâu

Vì ngay cả nỗi buồn cũng chẳng còn tên gọi

Tên gọi nào cho mấy nỗi đơn côi

Em chỉ biết có bao điều không nói

 

Điều không nói là tình si câm nín

Bủa sương mù lấp kín những hoài nghi

Trái đất này nối tiếp những điều chi

Mà điệp khúc xoay cuộc đời không ngưng nghỉ

 

Đừng hỏi nữa sao bốn bề thinh lặng

Một lời kêu còn nguyện tới sao băng

Mưa đã tạnh và hồn đang tối hẳn

Những dỗi giằng chờ nắng tới được chăng

 

Đừng hỏi nữa khi ngoài đời chưa xong được

Mà bên trong em mọi chuyện đã an bài

Ngày nơi đây những chiếc giường bải hoải

Ghé qua làm chi rồi tội bước chia tay

 

Là thi sĩ anh đâu thể nào không viết

Phải mất bao nhiêu điều cho những bài thơ mang tên Trần Hoài Thư

Những trang đời có máu đạn anh em trên những chiến trận nhớ nhà sầu da diết

Đừng hỏi nữa chỉ trời thấu hiểu sao em còn khóc những giọt ưu tư

Sao trăng xứ người không cất giữ giùm em mấy nỗi long lanh

Ơi Cần Thơ… cho một loài chim lạc đã vỗ cánh.

 

Nguyễn Thị Thanh Bình

Virginia, May 9, 2016