Monday, April 29, 2024

CÁO` PHÓ từ gia đình bà Nguyễn Ngọc Yến.

CÁO PHÓ


Chúng tôi ngậm ngùi báo tin cùng thân bằng quyến thuộc

hiền nội và thân mẫu của chúng tôi là:


Bà Nguyễn Ngọc Yến

Sinh ngày 30 tháng 7, 1941 tại Cần Thơ

sau 2 năm an dưỡng tại tư gia và 10 năm tại viện dưỡng lão

đã từ giã trần gian lúc 14 giờ 35 phút, ngày 27 tháng 4, 2024

(nhằm ngày 19 tháng Ba năm Giáp Thìn) tại Plainfield, New Jersey,

hưởng thọ 83 tuổi.


Linh cữu được quàn tại 

Memorial Funeral Home 

155 South Avenue

Fanwood, New Jersey 07023

(908) 322-4350


Tang gia đồng khấp báo:


Chồng: Trần Quý Sách, bút danh Trần Hoài Thư, Plainfield, New Jersey

Trưởng nam: Trần Quý Thoại, Vợ: Kim Tạ, và các con, thành phố Limerick, Pennsylvania


LỊCH TRÌNH TANG LỄ:


· Lễ Nhập Quan và Phát Tang: 10 tháng 5, 2024

· Thăm Viếng: 10:00 AM đến 11:00 AM, Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2024

· Lễ Hỏa Táng: 11:30 AM, cùng ngày.


Cáo phó này thay thế thiệp tang. 

Xin miễn phúng điếu