Sunday, April 28, 2024

TIN BUỒN: Bà NGUYỄN NGỌC YẾN (Hiền thê của nhà văn Trần Hoài Thư) qua đời.

T  I  N   B  U  Ồ  N

Chúng tôi vừa nhận được tin buồn: 
Bà NGUYỄN NGỌC YẾN
(Hiền thê của nhà văn Trần Hoài Thư) 
đã qua đời vào ngày 27.4.2024
tại tiểu bang New Jersey, Hoa Kỳ
hưởng thọ 83 tuổi. 


Thành kính chia buồn cùng
anh Trần Hoài Thư và gia đình.
Nguyện cầu linh hồn người quá cố
sớm yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.

Bắc Phong   Cái Trọng Ty   Cao Thoại Châu   Cao Vị Khanh
Cam Li Nguyễn Thị Mỹ Thanh   Chu Vương Miện   Cung Tích Biền

Đặng Đình Khiết   Đặng Kim Côn   Đặng Mai Lan
Đinh Trường Giang   Đinh Trường Chinh  
Đỗ Hồng Ngọc   Đỗ Xuân Tê  Đoàn Văn Khánh
Duyên & Tùng   Hà Thúc Sinh   Hải Phương   Hoàng Đình Huy Quan
Hoàng Khởi Phong   Hoàng Kim Oanh   Hoàng Lộc
Hoàng Ngọc Lĩnh   Hoàng Thị Bích Ti   Hoàng Xuân Sơn
Hồ Đình Nghiêm   Hồ Minh Dũng   Khuất Đẩu & Huyền Chiêu
Lãm Thúy   Lê Cần Thơ   Lê Chiều Giang   Lê Hân
Lê Ký Thương   Lê Thị Hoài Niệm   Lê Thị Ý  Lê Văn Trạch
Lê Văn Trung   Lữ Kiều   Lữ Quỳnh   Luân Hoán
Lương Thư Trung   Ngô Thế Vinh   Nguyễn Âu Hồng
Ngu Yên   Nguyễn Đình Hiếu & Doãn Cẩm Liên   Như Thương
Ngọc Bút   Nguyễn Đình Thuần   Nguyễn Mạnh Hùng
Nguyên Minh   Nguyễn An Bình   Nguyễn Thị Minh Ngọc
Nguyễn Minh Nữu & Kim Mai   Nguyễn Thị Liên Tâm
Nguyễn Lệ Uyên   Nguyễn Ngọc Phong   Nguyễn Quang
Nguyễn Quang Chơn   Nguyễn Quốc Thái
Nguyễn Sông Ba & Hoàng Kim Chi   Nguyễn Thị Hải Hà
Nguyễn Thị Hoàng Bắc   Nguyễn Thị Khánh Minh
Nguyễn Thị Thanh Bình   Nguyễn Thụy Đan
Nguyễn Trọng Khôi   Nguyễn Tường Giang   Nguyễn Vy Khanh
Nguyễn Xuân Thiệp   Phạm Quang Tân
Phạm  Thành Châu   Phạm Cao Hoàng  & Cúc Hoa
Phạm Nhuận   Phạm Văn Nhàn   Phan Ni Tấn
Phan Tấn Hải   Phương Thảo Huyền   Song Thao   Thân Trọng Sơn
Thành Tôn   Tô Thẩm Huy   Trần Bang Thạch   Trần Vạn Giã
Trần Doãn Nho   Trần Huiền Ân   Trần Phù Thế
Trần Thị Nguyệt Mai   Trần Yên Hòa  Triều Hoa Đại  Trịnh Y Thư 
Trương Văn Dân  &  Elena   Trương Vũ   Từ Hoài Tấn   Vũ Trọng Quang
Viêm Tịnh   Vĩnh Điện   Võ Tấn Khanh  Vũ Thị Mão & gia đình