Saturday, May 4, 2024

3359. Thơ và nhạc viết cho chị Nguyễn Ngọc Yến: ĐỪNG HỎI NỮA - Thơ Nguyễn Thị Thanh Bình - Nhạc Vĩnh Điện - Ca sĩ Đông Nguyễn.

Google images

Bài thơ ĐỪNG HỎI NỮA được Nguyễn Thị Thanh Bình viết
sau khi đến thăm chị Nguyễn Ngọc Yến tai Ashbrook nursing home
ở New Jersey hôm 7 tháng 5 năm 2016.
Bài thơ đã được nhạc sĩ Vình Điện phổ thành ca khúc.
Bấm vào đường dẫn dưới đây
để nghe ca sĩ Dông Nguyễn trình bày ca khúc này.