Monday, May 27, 2024

3392. Thơ PHẠM CAO HOÀNG Trần hoài Thư theo em.

Trần Hoài Thư (1942-2024)
Ảnh Phạm Cao Hoàng - Virginia, 4.2022

kính tiễn anh Trần Hoài Thư
 
và Trần Hoài Thư theo em (1)
ngàn thu một giấc êm đềm từ đây
chàng nằm đó nhìn mưa bay
nghe giun dế hát cùng cây cỏ buồn
chàng nằm đó nhớ và thương
một Cần Thơ đã muôn trùng xa xôi
một Qui Nhơn quá ngậm ngùi
một Bình Định của một thời chiến tranh
mộ nàng cỏ chưa kịp xanh
cây khô bỗng vội lìa cành theo em (2)


PHẠM CAO HOÀNG
Virginia, 27/5/2024

(1)       THEO EM là loạt bài tản mạn Trần Hoài Thư viết về nổi buồn sau ngày người bạn đời Nguyễn Ngọc Yến bán thân bất toại vì tai biến đầu năm 2013.

(2)       Chị Yến qua đời hôm 27/4/2024. Đúng một tháng sau, 27/5/2024, Trần Hoài Thư đi theo chị Yến.


Trần Hoài Thư - Phạm Cao Hoàng
Tình bạn trên 50 năm
Virginia, 4.2022 - Ảnh Julia