Tuesday, May 28, 2024

3395. ThơNGUYỄN XUÂN THIỆP Lời gởi Trần Hoài Thư.

Trần Hoài Thư (1942-2024) - Tranh Đinh Cường

Ôi. bạn ta. trần hoài thư
tin cho biết
bạn vừa ra đi. một ngọn lửa vừa tắt
trong căn nhà tối mờ. còn nghe tiếng nói. sách và thơ
mới đây. họp mặt ngày chiến sĩ trận vong.
                                            chúng tôi còn nhắc tới bạn
và chị yến
với con đường chữ nghĩa
la strada. tiếng cười của gã khùng the fool. và cô bé gelsomina
từ quê xưa
tới new jersy. thư viện cornell
chập chùng gian khổ
nhưng rực thắm hoa poppy
tôi viết những dòng này
để tiễn đưa
người lính viết văn trần hoài thư
ngủ yên
xin bạn hãy ngủ yên
bên cánh đồng anh túc
trong lòng tưởng nhớ của mọi người
và văn học mai sau

NXT
từ Garland, 27.5.2024