Wednesday, May 29, 2024

3406. TÌNH XƯA Thơ Trần Hoài Thư Nguyễn Trọng Khôi phổ nhạc, soạn hòa âm và hát (Ca khúc được thực hiện để tưởng nhớ Trần Hoài Thư)

Trần Hoài Thư (1942-2024) - Tranh Nguyễn Trọng Khôi (2013)


TÌNH XƯA

Thơ Trần Hoài Thư
Nguyễn Trọng Khôi phổ nhạc, soạn hòa âm và hát
(Ca khúc được thực hiện để tưởng nhớ Trần Hoài Thư)
Bấm vào đường dẫn dưới đây để nghe:Từ trái: Trần Hoài Thư   Chân Phương   Nguyễn Trọng Khôi   Trần Doãn Nho
New Jersey, 12.2012