Sunday, May 5, 2024

Đã phát hành Tạp chí Ngôn Ngữ số 31 – tháng 5-2024 - Giới thiệu nhà thơ Phương Tấn.

 

TẠP CHÍ NGÔN NGỮ SỐ 31 (1/5/2024)

GIỚI THIỆU NHÀ THƠ PHƯƠNG TẤN

NHÓM CHỦ TRƯƠNG:
Luân Hoán – Song Thao – Nguyễn Vy Khanh – Hồ Đình Nghiêm – Lê Hân

CỘNG TÁC TRONG SỐ NÀY:

Ben OH, Cao Nguyên, Cao Vị Khanh, Chu Nguyên Thảo, Chu Vương Miện, Công Huyền Tôn Nữ Qui Hồng, Cổ Ngư, Dan Hoàng, Dung Thị Vân, Đào Như, Đặng Hiền, Đặng Kim Côn, Điệp Nguyễn, Đinh Văn Tuấn, Đỗ Trường, Hoàng Hoa Thương, Hoàng Xuân Sơn, Hồ Chí Bửu, Huỳnh Liễu Ngạn, Kiều Huệ, Lại Văn Phong, Lâm Anh, Lâm Băng Phương, Letamanh, Lê Chiều Giang, Lê Đức Luận, Lê Hân, Lê Hữu Minh Toán, Lê Minh Hiền, Lê Thanh Hùng, Lê Thị Cẩm Hương, Lê Văn Trung, Luân Hoán, Lữ Quỳnh, Lương Thiếu Văn, M.H. Hoài Linh Phương, Ngàn Thương, Ngô Sỹ Hân, Nguyên Cẩn, Nguyễn An Bình, Nguyễn Châu, Nguyễn Đại Hoàng, Nguyễn Đình Phượng Uyển, Nguyễn Đức Nam, Nguyễn Hàn Chung, Nguyễn Kiến Thiết, Nguyễn Lê Hồng Hưng, Nguyễn Lệ Uyên, Nguyễn Nguyên Phượng, Nguyễn Phú Yên, Nguyễn Thái Dương, Nguyễn Thị Bích Nga, Nguyễn Thỵ, Nguyễn Ước, Nguyễn Văn Điều, Nguyễn Văn Gia, Nguyễn Vũ Sinh, Nguyễn Vy Khanh, Nhị Ngã, Phạm Cao Hoàng, Phạm Chu Sa, Phạm Văn Nhàn, Phan Ni Tấn, Phương Tấn, Song Thao, Tân Vương Huy, Thái Tú Hạp, Thanh Thanh, Thanh Trắc Nguyễn Văn, Thiếu Khanh, Thục Uyên, Thy An, Tiểu Lục Thần Phong, Tiểu Nguyệt, Tôn Nữ Thu Dung, Tôn Nữ Mỹ Hạnh, Trần C. Trí, Trần Doãn Nho, Trần Dzạ Lữ, Trần Hoài Thư, Trần Quý Trung, Trần Thanh Quang, Trần Thị Nguyệt Mai, Triều Hoa Đại, Trần Trung Thuần, Trần Vấn Lệ, Trung Chính Hồ, Trương Xuân Mẫn, Vinh Hồ, Võ Phú, Vũ Khắc Tĩnh, Vương Hoài Uyên, Xuyên Trà

BÌA: Uyên Nguyên Trần Triết
TRANH BÌA: Họa sĩ Đỗ Duy Tuấn
DÀN TRANG: Lê Hân
ĐỌC BẢN THẢO: Nguyễn Thị Bích Nga
LIÊN LẠC:
Thư và bài vở mời gởi về
– Luân Hoán: lebao_hoang@yahoo.com
– Song Thao: tatrungson@hotmail.com

Sách dày: 362 trang
Ấn phí: 25 USD
Các bạn có thể mua số báo trên qua nhà phát hành

https://www.amazon.com/T%E1%BA%A1p-Ch%C3%AD-NG%C3%94N-th%C3%A1ng-2024/dp/B0D2LM94DY/
hoặc liên lạc:
TÒA SOẠN & TRỊ SỰ
Lê Hân: (408) 722-5626 han.le3359@gmail.com