Sunday, June 2, 2024

3420. Thơ LÊ HÂN Nhớ anh Trần Hoài Thư.

Trần Hoài Thư (1942-2024) - Ảnh Phạm Cao Hoàng, Virginia, 4.2022

Không đơn giản chỉ giấy mực
Máy đóng máy cắt máy in
Chỗ anh ngồi linh tinh thứ
Đậm nhất vẫn là chân tình
 
Tình chữ tình người, cuộc sống
Tình sách hoài thư - văn chương
Từng khắc từng giờ linh động
Anh lưu anh giữ yêu thương
 
Trang báo trang văn sắp sửa
Có hồn đến từng bàn tay
Anh đọc anh dò anh chọn
Nâng niu liên tục đêm ngày
 
Trò chơi tuyệt vời chữ nghĩa
Riêng anh không giới hạn nào
Đam mê chỉ là thứ yếu
Giữ lại cho đời đỉnh cao
 
Một đời anh không buông bỏ
Dẫu cuối cùng cũng xuôi tay
Nụ cười trong đôi mắt khép
Đợi trong trang đựng chữ đầy
 
Lê Hân
2 tháng 6. 2024