Sunday, June 2, 2024

3422. Thơ LUÂN HOÁN Thay khói hương.

Trần Hoài Thư (1942-2024) - Ảnh Đinh Cường, Virginia, 2012

Viết về Trần Hoài Thư
thật nhiều điều nên viết
tiếc, đa số biết rồi
sót chăng điều khó viết
 
viết cho Trần Hoài Thư
còn ích chi để viết
đã bao lần ngần ngừ
thôi nhắm mắt để tiếc
 
đủ thân vừa đủ biết
đó là một con người
mọi thứ đều tha thiết
nếu làm đẹp cuộc đời
 
Quí Sách là Hoài Thư
khởi đi trọn vẹn đến
vài dòng này vốn dư
cũng cần có thay khói
 
vái lạy bạn chia tay
thật khó buồn hơn nữa
chữ rớt đầu ngón tay
trống rỗng không hồn chứa
 
LH
12h28. 02-6-2024