Tuesday, June 11, 2024

3436. TRẦN HOÀI THƯ (1942-2024) Hoa bằng hữu

Ảnh PCH - New Jersey, 7 tháng 5.2017

 

Tặng Phạm Văn Nhàn, Cái Trọng Ty, Phạm Cao Hoàng, Lãm Thúy, Tô Thẩm Huy

 

Cuối cùng, ai nấy đều giã từ
Chiếc tắc xi đã bốc bạn bè ra phi trường
Phạm Cao Hoàng, Phạm văn Nhàn, Cái Trọng Ty, Tô Thẩm Huy
Lãm Thúy đã chia tay lái xe một mình trong đêm trường khuya khoắt
Và ta còn lại
trên sân cỏ mọc hoang vu
Lâu rồi chưa cắt

Chỉ có những chùm hoa tím dại
là cùng nỗi buồn với ta
Hoa ơi hoa ơi
xin lỗi mi ta không biết tên
Sao lại tìm nhà ta đầm chồi nở nhụy|
Sao lại tìm cái bảng số nhà 719 này mà nẩy mầm
Những cuống thân manh mai
Những chùm bông tím tím
Như những bông búp tai
Sao lại nở vào lúc bạn bè từ xa đến viếng
Sao lại hoa màu tím như màu áo Lãm  Thúy và thơ Lãm Thúy
Ôi cả trần gian này thiếu gì chỗ mọc
Mà hoa lại tìm đến nhà ta
Người qua đường nhìn hoa tấm tức khen hoa đẹp
hỏi ta mua ở đâu
Ta nói trời đất cho ta
Chim muông cho ta
Gió cho ta
Một hôm có một cái hạt giống từ trời
rớt xuống
lựa đúng vào bảng số nhà 719

Để cùng ta đón mừng bè bạn

  

New Jersey, 20.5.2017