Thursday, June 13, 2024

3441. Thơ NGUYỄN MINH NỮU Ghé thăm nhà Trần Hoài Thư lần cuối.

Bằng hữu xa gần về New Jersey dự tang lễ
và ghé thăm nhà Trần Hoài Thư lần cuối (June 8, 2024).
Mọi người đang đứng trong phòng khách.

Về đây đã thiếu bóng người.
Thiếu tay ôm thiếu tiếng cười đoàn viên.
Một mình đứng tựa mái hiên
Run tay khói thuốc chia miền tử sinh.
Nhớ sôi nổi lúc hàn huyên
Nhớ người xưa đất cao nguyên một thời.
Nhớ ly rượu rót trên đồi
Nhớ manh áo lính xanh đời chiến chinh.
Nhớ kiêu bạc, nhớ chân tình
Nhớ hào sảng suốt hành trình văn chương.
Bây giờ lớp lớp trầm hương.
Hành trình vĩnh biệt  con đường thiên thu.

NGUYỄN MINH NỮU
8 tháng 6.2024 


Ghé thăm nhà Trần Hoài Thư lần đầu (12 May 2013)
Đinh Cường   Trần Hoài Thư   Nguyễn Minh Nữu   Phạm Cao Hoàng

Ghé thăm nhà Trần Hoài Thư lần cuối (8 June 2024)
Nguyễn Quang   Nguyễn Đình Hiếu   Phạm Văn Nhàn
Tô Thẩm Huy   Nguyễn Minh Nữu   Phạm Cao Hoàng