Friday, June 21, 2024

3453. DÙ SAO VẪN CÁM ƠN ĐỜI Thơ Phạm Cao Hoàng • Nhạc Vĩnh Điện • Ca sĩ Ngọc Quy.

Google images

DÙ SAO VẪN CÁM ƠN ĐỜi

cám ơn những sáng êm đềm
khói cà phê quyện bên hiên nhà mình

Nhạc VĨNH ĐIỆN
Thơ PHẠM CAO HOÀNG
Ca sĩ NGỌC QUY
Hòa âm QUANG ĐẠT

Bè nữ: Nhóm bè Cadillac • Tranh Đinh Trường Chinh • Tranh ảnh về Virginia: Google images • Các hình ảnh khác: PCH • Slide show: Thiên Kim • Bài thơ (viết năm 2009) được phổ nhạc vào năm 2022.

Bấm vào đường dẫn dưới đây:

https://www.youtube.com/watch?v=k5zIp_f4lW4