Wednesday, July 3, 2024

3473. PHẠM NGỌC LƯ (1946-2017) Sáng nay

Google images

Sáng nay trên cánh đồng xanh
Lúa xuân đan lá dệt thành ý thơ
Mượt mà nắng lụa vàng mơ
Hong đôi má những em thơ đến trường
Sáng nay đời ngát mùi hương
Nắng xuân đi dạo trên đường em đi
Ngày vui nở rộ hoa quỳ
Lòng vui như lúa dậy thì đang xuân
 
Sáng nay đời quá thanh tân
Biết bao hạnh phúc đến gần tầm tay
Mau lên, cho kịp tháng ngày
Non sông phấp phới cờ bay đang chờ
Đêm qua còn ngậm ước mơ
Sáng nay hiện thực ai ngờ trổ bông
Dường như lúa đã làm đồng
Lúa ơi, ngậm sữa ngậm lòng nhau nghe
Mau lên, hạnh phúc gần kề
Bóng chim chiền chiện đã về quanh đây
 
PHẠM NGỌC LƯ
Bình Trị Thiên, 2.1977
 
Chép tặng anh Trần Huiền Ân nhân ngày tái ngộ sau 4 năm dâu biển.
Tuy Hòa, 21.6.1977


Thủ bút của nhà thơ Phạm Ngọc Lư