Wednesday, August 23, 2017

100. Thơ HOÀNG XUÂN SƠN tựa lưng tuổi vàng chiều

Chiều vàng, photo by PCH, Fox Valley, 13.8.2017đường chim về.  hạt lưa thưa
những cây quạnh ngõ những mùa vắng không
chiều ôm sao hết cánh đồng
mai sau tận tuyệt còn trông biển hồ
người về nương một nhánh khô
màu trăng huyết thệ xương bồ thạch dâng
nghe khuya huyền truyện vang lừng
nằm riêng một vẻ quyên thân dịu mềm

hoàng xuân sơn
8 tháng bảy 2015
ở Bahamas