Tuesday, August 15, 2017

88. GỬI EM, ĐÀ LẠT Nhạc và lời Phạm Cao Hoàng - Tiếng hát Nguyễn Trọng Khôi & Nguyễn Ngọc Phong


GỬI EM, ĐÀ LẠT
Nhạc và lời Phạm Cao Hoàng
Tiếng hát  Nguyễn Trọng Khôi & Nguyễn Ngọc Phong
(Boston, 2011)

Bấm vào ảnh dưới đây nghe Nguyễn Trọng Khôi hát:
Bấm vào ảnh dưới đây nghe Nguyễn Ngọc Phong hát: