Tuesday, August 15, 2017

87. Thơ ĐINH CƯỜNG Chiều mưa dông nhìn đàn quạ nhớ tranh Van Gogh

Đinh Cường, photo by Phạm Cao Hoàng, Virginia, 8 May 2014


cứ như thế mưa dông chiều phủ tới
người một mình đi giữa cánh rừng xanh
cứ như thế tiếng còi tàu lại hú
ôi rừng xanh mưa và mưa mưa mưa

cứ như thế con sóc chuyền nhanh lắm
đàn quạ đen tới tấp bay về
làm nhớ cánh đồng lúa vàng xưa Van Gogh vẽ [*]
rồi gục mình với viên đạn tự chia tay

cứ như thế đồng lúa vàng bất diệt
người đi đâu mà mải miết không về
cứ như thế đàn quạ chiều đáp xuống
ôi hồn người lặng đứng bờ mê

cứ như thế mưa rừng xanh buồn lắm
sáng chớp cơn dông, đàn quạ vụt bay đi …

Virginia, May 23, 2013
Đinh Cường
(1939-2016)

[*]  Vincent Van Gogh ( 1853- 1890 ) họa sĩ gốc Hòa Lan, mất lúc 37 tuổi , với viên đạn tự bắn vào ngực mình tại Auvers- Sur- Oise, gần Paris.


Van Gogh, The starry night,  Oil on canvas 29 x 36 ¼  inch, 1889

Van Gogh, Cánh đồng lúa mì với đàn quạ, Oil on canvas, 50.5 cm x 100.5 cm, 1890
Viện Bảo Tàng Vincent Van Gogh - Amsterdam