Monday, September 18, 2017

131. ĐINH CƯỜNG Đốm nắng chiều

Photo by PCH, Fox Valley, 2014Chút nắng lên. ngày lạnh
như hớp rượu Làng Vân
chút mặt trời tắt vội
như phà hơi thuốc lào

nhớ người nhạc sĩ ấy
mái tóc dài bạc phau
nhớ giọng trầm phiêu bạt 
những năm tháng u sầu

ôi Hà Nội. về đâu
lần đầu tôi ra đó
nhớ hoài Thái Bá Vân
với căn gác rất nhỏ

mùa hè nóng làm sao
ở trần ngồi uống rượu
nay các anh không còn
đốm nắng chiều bỗng nhớ …

Virginia, November 20, 2014
Đinh Cường
(1939-2016)


Thái Bá Vân, Trịnh Công Sơn vẽ


Đinh Cường, CHÂN DUNG VĂN CAO, oil on canvas, 18" x 19", 1987
(Coll. Mr Đặng Tiến, Orléans - Pháp)