Wednesday, September 20, 2017

133. ĐINH CƯỜNG Ghi thêm về mưa cuối ngày

Đinh Cường, photo by Phạm Cao Hoàng, Burke (VA), May 8, 2014


Mưa quá
chiều ngang
thung lũng thấp

ướt ống quần
xăn lên
gang tay

cởi áo coat
che đầu
đi tiếp

đến nơi
góc ấy
đã người ngồi

kêu ly trà xanh
qua góc khác
gần tiếng
kèn đồng hơn
ai thổi hay

kèn đồng
kèn đồng
tiếng thổi buốt

và ánh điện vàng
soi bóng tôi
bóng tôi
hay bóng người
xa khuất

chiều mưa
quá mạng
về không xong

mở phone
định kêu phạm
cao hoàng lại

mới hay hoàng
không lái xe
như tôi .

Virginia, April 30, 2014
Đinh Cường
(1939-2016)


Đinh Cường, TIẾNG KÈN ĐỒNG, sơn dầu trên giấy, 

Đinh Cường, TIẾNG KÈN ĐỒNG  2, oil on canvas, 16" x 29"

Đinh Cường, HỢP TẤU KÈN ĐỒNG, oil on canvas, 16" X 20"