Thursday, September 21, 2017

134. ĐINH CƯỜNG Gởi người đã đem theo ánh sáng những vì sao

Photo by PCH, Fox Valley, 27.8.2017


Tôi đâu mơ ước điều gì
khi ngọn gió tháng mười
thổi về những chiếc lá vàng
biết là mùa thu đang vẫy gọi

và khúc cầm xanh bên
dòng sông kia. dòng sông
có chiếc cầu Mirabeau
trong thơ Apollinaire

Sous le pont Mirabeau
coule la Seine...
tưởng như dòng sông
trong trí nhớ. và tiếng cello

xin gởi người thi sĩ
đã đem theo ánh sáng
những vì sao.
để soi đường giấc mộng

tôi cũng đâu mơ ước điều gì
ngoài giấc mộng chập chùng
giấc mộng có bao giờ cũ kỹ
như người ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ.

Virginia, October 2, 2014
Đinh Cường
(1939-2016)

Mid-day in Summer, tranh khắc Marc Chagall

Dưới chân cầu Mirabeau , Paris, 2010 (Trong ảnh: Đinh Cường)