Friday, September 22, 2017

135. ĐINH CƯỜNG Hương xưaSáng thứ hai
gần nửa tháng hai
nơi đây
trời vẫn giá băng
hoài

Valentine's Day
với hoa đầy chợ
mai mốt mua
hồng nhung
tặng em

hồng nhung
xưa
cắm bên bờ giậu
sáng em ra
thấy nụ hồng
quen

mấy mươi năm
giếng xưa
bờ giậu
đạn bom qua
sập mấy cổng thành

chúng ta qua
mấy trời
lận đận
tháng năm qua
mấy lớp
phù vân

sắp đến
Ngày Tình Yêu
nhớ lại
nụ hồng nhung
còn vương
hương xưa ….

Virginia, Feb. 10, 2014
Đinh Cường
(1939-2016)

Đinh Cường, TĨNH VẬT, oil om canvas, 14" x 18"

Đinh Cường, HUẾ NOSTALGIA, oil om canvas, 24" x 30"