Thursday, September 28, 2017

139. ĐINH CƯỜNG Mấy câu cuối ngày

Tuyết ở Scibilia, photo by PCH, March 2014tặng cánh rừng Scibilia
  
Và trăng đêm tuyết sao mà lạ
ánh lên mù mịt giữa tầng không
ra đứng ngóng trời nghe buốt giá
rừng im cơn gió cũng tang bồng.


Virginia. March 3, 2014
Đinh Cường

Đinh Cường, THIẾU NỮ, TRĂNG VÀ HOA THẠCH THẢO, oil on canvas, 30" x 40"