Friday, September 29, 2017

140. ĐINH CƯỜNG Một đoạn đường xưa cùng người cầm lửa qua chiều

Đinh Cường, photo by Phạm Cao Hoàng, Burke (VA), 8 May 2014cho sinh nhật Chinh, 7 tháng 5

Nhớ xưa Đàlạt mưa chiều
mây bay xám thấp qua đèo cùng con
đèo Eo Gió lồng lộng cơn
dưới kia lũng thấp. xanh non. đồng bằng
xuống Sông Pha. ngang Tháp Chàm
phượng như lửa rực hai hàng chạy xuôi
qua Cà Ná muối trắng trời
nhìn như sa mạc. dấu người chân đi
xoài Cam Hòa sây trái ghê
ghé qua đường nghỉ. để về Nha Trang
chiều biển xanh. hiện hai hàng
thùy dương reo. tiếng gió càng lạnh thêm
mấy mươi năm rồi đó Chinh
như người cầm lửa qua chiều. hư vô

Virginia, May 6, 2014
Đinh Cường
(1939-2016)


Đinh Cường, CHÂN DUNG ĐINH TRƯỜNG CHINH 1, sơn dầu trên giấy, 16" x 20"

Đinh Cường, CHÂN DUNG ĐINH TRƯỜNG CHINH 2,oil on canvas, 24" x 30"


Đinh Trường Chinh, NGƯỜI CẦM LỬA QUA CHIỀU, oil on canvas, 14" x 18"