Monday, October 2, 2017

141. ĐINH CƯỜNG Mùa thu sao

Scibilia, November 17, 2014, photo by PCH


Như mùa thu đến sớm
mây trắng bay về nhiều
gió về reo rất nhẹ
như chạy trên hàng tre

hàng tre trên Kim Long
ngõ sâu vô nhà Ngoại
giếng xưa còn góc đó
nơi ra tắm. gàu sâu

nước trong và mát rượi
giờ Ngoại nằm sau nương
phía bên chùa Linh Mụ
còn nghe không tiếng chuông

hồi chuông ngân năm xưa
lòng sao nghe rộn rã
nên ai bỏ Huế đi
cũng thấy buồn khôn tả

đọc lại thơ Nhã Ca
tiếng chuông ngân nước mắt
sáng sớm ra quán ngồi
ly Starbucks dark sậm

nhìn mây trời xám lạnh
mùa thu mùa thu sao …

Virginia, Aug 23, 2014
Đinh Cường
(1939-2016)

Đinh Cường, SEN XANH, sơn dầu trên giấy plast

Đinh Cường, HUẾ NOSTALGIA, OIL ON CANVAS, 24" X 30"