Sunday, October 8, 2017

150. Thơ PHẠM CAO HOÀNG 42 năm, chưa quên!

MÂY KHÓI QUÊ NHÀ (Sông Ba, đoạn chảy qua cầu Đà Rắng, Tuy Hòa)
Photo by Phạm Cao Hoàng, ,27.9.2017


vậy là bốn mươi hai năm
từ khi giã biệt dòng sông quê nhà
từ khi từ biệt Tuy Hòa
tôi lên Đà Lạt rồi qua Hoa Kỳ
đi thì vẫn cứ phải đi
trở về thì vẫn đôi khi phải về
dẫu gì đất cũng là quê
là hương của những ngày xưa êm đềm
dẫu gì máu cũng về tim
vườn xưa vẫn nhớ tiếng chim thiếu thời
và tôi nhớ tuổi thơ tôi
chiều thu nhớ nắng đêm ngồi nhớ trăng
mùa đông nhớ một chỗ nằm
về đây lại nhớ những năm tháng buồn
bốn mươi hai năm, chưa quên!

Phạm Cao Hoàng
Tuy Hòa, 28.9.2017 

ĐƯỜNG LÊN ĐẬP ĐỒNG CAM (Phú Yên)
Photo by Phạm Cao Hoàng, 28.9.2017