Monday, October 9, 2017

151. Thơ TRẦN CA Vườn cũ

Photo by PCH - Phú Thứ, 26.9.2017


lội bộ trong lòng đây lối thăm
liên song cây cỏ thắm duyên từ
thức qua lá tối dòng trăng tử
hàn mặc an nhiên nắng mối hiên.

lội bộ âm thầm đôi tiếng chim
xếp toan hành lý mùa sây trái,
dăm quả mơ mòng dăm quả không?

tựa gốc ba nhăm lời nhựa ứa
ngắm xưa tròn mắt hạt sương rưng
treo trên mép lá buồn phơi giấy
ngửng chạm bờ cong trái cấn hồng.

cho sỏi chơi trò chơi bé thơ
vui mùa chưa Tết, mùi cơm nóng
vui lửa reo hồng, vui lá xông...

có lẽ chiều mưa tàn ủ ươm
người trông nắng mới ưng không nói
có lẽ ngày sau con nước lớn
người trông ròng biệt lối ba sông.

Trần Ca