Thursday, October 19, 2017

164. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Hoài cổ, sơn dầu, tháng 10.2017


tranh
đinh trường chinh

Hoài cổ, sơn dầu trên bố, tháng 10.2017