Thursday, October 19, 2017

165. Thơ NGUYỄN DƯƠNG QUANG Ngày về

Trong ảnh: nhà thơ Nguyễn Dương Quang, phía sau là con suối và 
nương rẫy mà tác giả đề cập trong bài thơ này
Ảnh Phạm Cao Hoàng, Đà Lạt. 14.9.2017


Cải tạo về, lên non phát rẫy
vợ lo “phe phẩy”, ta tiều phu
độc lập tự do hạnh phúc nhất
vừa làm chủ vừa làm bí thư
   
               Tả xung hữu đột tan cây cỏ
               thoáng chốc  một vạt Đông Trường Sơn
               úng đạn thua rồi, nay trận rựa
               chiến chinh, chinh chiến ta coi thường

               Lều cỏ dưới chân con thác nhỏ
               trôi trôi bèo bọt chuyện ngày xưa
               dòng suối tí teo làn cá trắng
               sáng trưa chiều độc món cá tươi

               Lâu lâu về xóm vợ mừng rơn
               đáp đền sông núi như tân hôn
               bốn thế hệ nồi bo bo nóng
               má em hồng hơn bà Tú Xương

               Trăm thước lên cao, trăm thước xuống
               hoa nào đẹp bằng hoa khoai lang
               trận “Đào Khoai”,  vợ cười yểm trợ
               khoai sùng, khoai mụn gánh tung tăng

               Đời lẩn quẩn lưỡi câu, cuốc rựa
               tương lai, dĩ vãng, đám sương mù
               gió động vách lều đêm chợt nhớ
               bạn tù xa lán trại âm u
                                                             
Nguyễn Dương Quang
(1977)