Wednesday, November 8, 2017

199. Thơ LÊ PHƯƠNG NGUYÊN Viếng mộ bạn

Ảnh: Google Image


Gửi Hương hồn Anh PXA

Anh mất, không về được,
Lòng buồn như lá rơi.
Chiều cuối thu rét mướt,
Gửi về xa ngậm ngùi…

Quê cũ giờ thiếu bạn,
Ngày tôi về quạnh hiu,
Hương cà phê lãng đãng,
Chén rượu nhạt trong chiều…

Một ngày tìm thăm Anh,
Mộ bia mờ trong khói…
Ánh mắt nào long lanh,
Nhìn tôi, Anh muốn nói:

“Chúng ta người thua cuộc,
Giữ cho nhau  chút tình,
Dẫu chưa tròn mệnh nước ,
Không thẹn kiếp phù sinh…”

Hãy cùng tôi dăm chén,
Nhớ một thời buồn vui,
Chén trao ngày hội ngộ,
Chén tiễn chiều chia phôi…

Lê Phương Nguyên
Quy Nhơn,  11/11/2014