Friday, November 10, 2017

204. GIỚI THIỆU SÁCH BÁO MỚI THƯ QUÁN BẢN THẢO SỐ 77 THÁNG 11.2017 CHỦ ĐỀ: NHÀ VĂN TRIỀU SƠN (1921-1954)


GIỚI THIỆU SÁCH BÁO MỚI


THƯ QUÁN
BẢN THẢO
TẠP CHÍ VĂN HỌC NGHỆ THUẬT
SỐ 77 THÁNG 11.2017

CHỦ ĐỀ:
NHÀ VĂN TRIỀU SƠN (1921-1954)


ĐẶC BIỆT: đăng nguyên 12 chương
truyện dài NUÔI SẸO của Triều Sơn

PHẦN SÁNG TÁC VÀ CÁC MỤC THƯỜNG XUYÊN:
TRẦN HOÀI THƯ   TÔ THẨM HUY   NGUYỄN ÂU HỒNG
NGUYỄN KHẮC NGỮ   LÊ VĂN TRUNG   PHẠM CAO HOÀNG
CAM LI NGUYỄN THỊ MỸ THANH

Muốn có số báo này, vui lòng liên lạc: tranhoaithu16@gmail.com