Saturday, November 11, 2017

205. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Ai cũng giữ trong mình một căn nhà cũ, sơn dầu trên bố, tháng 11.2017


tranh
đinh trường chinh

Ai cũng giữ trong mình một căn nhà cũ, sơn dầu trên bố, tháng 11.2017