Thursday, November 16, 2017

211. Tranh TRƯƠNG THỊ THỊNH Sen trong bình minh, sơn dầu trên bố, 30" x 40". 2006


tranh
trương thị thịnh

Sen trong bình minh, sơn dầu trên bố, 30" x 40". 2006