Thursday, December 21, 2017

281. Thơ HÀ THÚC SINH Người yêu
Gió hỡi về đây hãy quất ta
Mưa ơi thân thể xá chi và
Nhớ đừng xối xả đừng va chạm
Đừng lạnh lùng xâm hại với hoa

Băng hỡi kìa muôn vạn biển hồ
Tuyết ơi hãy phủ những đồng khô
Tránh xa cửa đó và sân đó
Kín cổng cao tường giữ hộ cho

Đừng quá xa xôi kẻo lỡ làng
Đừng gần ngay cạnh dễ hoang mang
Chỉ mong vừa đủ cho son phấn
Và áo hoa thơm sẽ thoảng sang

Ôi đó người yêu thuở rất khờ
Thuở mình chỉ giỏi mộng trong thơ
Hết đường ngoái lại toàn mây khói
Gậy chống mà đi tới cuối mùa

Hà Thúc Sinh
Texas, 12-2017