Friday, December 29, 2017

300. Thơ ĐINH CƯỜNG Mây xám

Fox Valley, June 2015 - Photo by PCH


Mây xa lạc gió bên trời vắng
Đời bạt lòng ta – gặp lại chiều.

(Huy Cận)
  
tặng Thành Tôn

Mây xám kéo về. mây xám núi
chiều xưa mây xám phủ bên đồi
Kado với con đường đất đỏ
có con bò đang ngủ. mắt lim dim

chiều nay mây xám. mưa giông tới
xóm im. nở nhiều hoa Son Môi… *
xóm im. đi lên đi xuống
bước chậm. quạ kêu khàn trêu ngươi
mây xám ùn lên. chút lóe sáng
chân trời sắp lặn. còi tàu qua…

Virginia, July 8, 2015
Đinh Cường
(1939-2016)

* Nguyễn Xuân Thiệp gọi là hoa Hải Đào


Minh họa - Đinh Cường, 8 July 2015

Đinh Cường, ĐỂ NHỚ LẠC LÂM, sơn dầu trên bố, 14" x 16", coll. Dr. Phạm Gia Quang (TX)