Friday, January 12, 2018

338. Thơ LÊ VĂN TRUNG Bóng chim huyền thoại

Photo by Andreas Trepte


Có con chim lạ bay về
Làm rơi hạt lệ bên bờ chiêm bao
Gọi nghìn xưa, tìm nghìn sau
Tàn phai theo những sắc màu thời gian

Có con chim lạc xa đàn
Bay hoài vô vọng chưa tàn cơn mơ
Lệ người úa cả câu thơ
Buồn rơi lên nấm hoang mồ tình xưa

Bay về đâu giữa hư vô
Tiếng kêu buốt nghẹn phút giờ tử sinh
Tóc người ướt một dòng sông
Có nghe sóng động chập chùng nỗi đau

Chim về đâu ? Tôi về đâu ?
Nghìn xưa nối với nghìn sau mịt mù
Lệ người rụng một tiếng kêu
Còn nguyên tôi nỗi niềm đau cuối cùng.

Lê Văn Trung