Tuesday, January 23, 2018

369. Tranh TRƯƠNG THỊ THỊNH Thu vàng, sơn dầu trên bố, 40" x 30", 2007


Tranh
Trương Thị Thịnh

Thu vàng, sơn dầu trên bố, 40" x 30", 2007