Sunday, February 11, 2018

410. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Tĩnh vật


tranh
đinh trường chinh


Tĩnh vật, sơn dầu, đinh trường chinh