Thursday, March 1, 2018

449. Thơ ĐINH TRƯỜNG CHINH Về

Tranh Đinh Trường Chinh


ai vừa về với đất
ai vừa về với trời
sao tôi còn ở lại
giữa trần gian chơi vơi

ai vừa về với mẹ
ai vừa gặp lại cha
tôi như là đứa trẻ
vừa lạc mất quê nhà

ai “chiều mưa biên giới” (*)
ai “mấy dặm sơn khê”(*)
chiều mưa tôi phủ lối
quên mất cả lối về.

Đinh Trường Chinh
(*) tên hai bài hát của ns Nguyễn Văn Đông