Saturday, March 3, 2018

456. Thơ HÀ THÚC SINH Phà sông

Phà Vàm Cống - Ảnh: Google image


Mênh mông trời nước Cửu Long Giang
Vàm Cống phà sông tuổi đã trăm
Biết mấy hoa trôi bèo giạt nhỉ
Cổ Chiên ra biển hay Hàm Luông

Bến nước này xưa vẫn ghé đây
An Giang Đồng Tháp ở hai vai
Lấp Vò nắng tắt chân đi vội
Xuống phố Long Xuyên mưa lại bay

Miệt dưới ngày xưa chàng bảo nghèo
Lúa ngô cá rắn biết bao nhiêu
Sài Gòn lạc xuống anh công tử
Chỉ ít ngày sau chết bởi yêu

Cầu đã mọc lên phà chẳng còn
Vơi dần khu xóm ở bên đường
Tình cồn nghĩa lạch trôi đi hết
Ơi hỡi về đâu đám súng sông

HÀ THÚC SINH
3-2018