Thursday, March 29, 2018

498. Thơ LÊ VĂN TRUNG Bóng mây thiên cổ bây giờ còn bay

Phong cảnh Đập Đồng Cam (Phú Yên) - Photo by Phạm Cao Hoàng, 9.2017Ta về nhìn bóng ta xưa
Bóng mây thiên cổ bây giờ còn bay
Ta về tàn cuộc thiên tai
Cạn cơn dâu biển, cạn ngày thanh xuân
Ta về như sóng vô âm
Vỗ vào hiu quạnh lạnh bầm máu xương
Ta về lạc giữa mù sương
Nghe sầu tận tận nghìn phương dội về

Dòng sông nào đợi chờ ta
Chảy về đâu những cơn mơ nhạt nhàu
Ta về lạc giữa đời nhau
Tay cầm giọt lệ nhớ màu mắt xưa

Bóng mây thiên cổ bây giờ
Còn bay với bóng đời ta mịt mù.

LÊ VĂN TRUNG