Monday, March 26, 2018

GIỚI THIỆU SÁCH BÁO MỚI: THƯ QUÁN BẢN THẢO SỐ 79 – THÁNG 4.2018 CHỦ ĐỀ: TRẦN HOÀI THƯ VẪN CÒN MÃI ĐAM MÊ


GIỚI THIỆU SÁCH BÁO MỚI

THƯ QUÁN
BẢN THẢO
SỐ 79 – THÁNG 4.2018

CHỦ ĐỀ:

TRẦN HOÀI THƯ VẪN CÒN MÃI ĐAM MÊ


(Số báo này do Phạm Văn Nhàn và bằng hữu thực hiện)

PHẦN 1:
14 truyện ngắn Trần Hoài Thư viết trước 1975

PHẦN 2:
Bằng hữu viết về những kỷ niệm
với Trần Hoài Thư, gồm các bài viết của:

Phạm Văn Nhàn    Nguyễn Lệ Uyên    Tô Thẩm Huy
Nguyên Minh    Lữ Quỳnh    Lữ Kiều    Lãm Thúy
Lê Văn Trung    Nguyễn Âu Hồng    Mang Viên Long
Lê Hoàng Viện    Lê Ký Thương    Nguyễn Dương Quang

PHẦN 3:
Phỏng vấn Trần Hoài Thư,
gồm 2 bài phỏng vấn
do Trần Doãn Nho và Phạm Cao Hoàng thực hiện

PHẦN 4:
3 bức sơn dầu chân dung Trần Hoài Thư
được vẽ bởi các họa sĩ
Đinh Cường, Hoàng Ngọc Biên, Nguyễn Quang Chơn

Muốn có số báo này, vui lòng
liên lạc với Phạm Văn Nhàn:

Ngoài ra, Thư Ấn Quán vừa tái bản
tập thơ VỊN VÀO LỤC BÁT của Trân Hoài Thư.
Đây là quà văn nghệ gửi tặng bằng hữu và người yêu thơ.

Muốn có tập thơ này, vui lòng
liên lạc với Trần Hoài Thư: