Sunday, April 22, 2018

537. Thơ LÊ VĂN TRUNG Chìm trong nỗi đợi chờ

Photo courtesy of wallpapers-xs


Không hẹn hò sao quay quắt đợi chờ
Cứ nhuộm buồn vàng úa những câu thơ
Lòng như cơn gió chiều ngưng thổi
Lòng như bóng mây chiều bơ vơ

Con dế ngủ quên chìm trong cỏ
Tiếng gáy lạnh vùi chôn dưới sương
Có con chim lạ vô tình quá
Rụng xuống hồn tôi mấy giọt buồn

Mai kia mốt nọ người về không
Tôi trải hương thơ những dăm đường
Người nhớ quàng khăn cho đủ ấm
Người nhớ cài hoa lên tóc sương

Mai kia mốt nọ người về không
Tôi nở vào thơ vạn đóa hồng
Người nhớ nhẹ nâng bàn chân ngọc
Mỗi cánh hoa là một vết thương

Mai kia mốt nọ người về không
Tôi đốt thơ, xác bụi thơ tàn
Người nhớ gom tro hòa trong máu
Cho dòng lê biếc cũng thơm hương

Không hẹn hò sao quay quắt đợi chờ
Mà chùng mà lặng cả cơn mơ
Người về nhớ gọi hồn tôi dậy
Nhớ gọi hồn tôi tận cõi thơ.

LÊ VĂN TRUNG