Friday, April 27, 2018

545. Tranh TRƯƠNG VŨ Một ngày bình yên trong chiến tranh, sơn dầu trên bố, 20"x16", thực hiện năm 2015


Tranh
TRƯƠNG VŨ


Một ngày bình yên trong chiến tranh, sơn dầu trên bố, 20"x16",  thực hiện năm 2015