Wednesday, May 9, 2018

569. Tranh ĐINH TRƯỜNG CHINH Tiếng hát của một người yêu nước mình


t r a n h
đinh trường chinh

Tiếng hát của một người yêu nước mìnhbút sắt, đinh trường chinh
(Tưởng niệm Trần Vàng Sao mất ngày 9 tháng 5.2018 tại Vỹ Dạ, Huế)