Wednesday, May 9, 2018

570. GIỚI THIỆU SÁCH MỚI : NGƯỜI LẠ NGƯỜI QUEN - Tạp văn ĐẶNG MAI LAN

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI


NGƯỜI LẠ

NGƯỜI QUEN

Tạp văn ĐẶNG MAI LAN
Văn Học Press xuất bản, 5/2018
Ảnh bìa @ Cổ Ngư
Bạt @ Trịnh Y Thư
156 trang, giá bán $15.00