Monday, June 4, 2018

GIỚI THIỆU SÁCH BÁO MỚI THƯ QUÁN BẢN THẢO SỐ 80 & TẠP CHÍ NÓI SỐ 1


GIỚI THIỆU SÁCH BÁO MỚI

THƯ QUÁN BẢN THẢO
SỐ 80
& TẠP CHÍ NÓI
SỐ 1

Đầu tháng 6 này, cơ sở Thư Ấn Quán cùng phát hành một lúc:

Tạp chí “giấy” Thư Quán Bản Thảo số 80 chủ đề “Cõi thơ Cao Đông Khánh”,. Báo dày 326 trang. Phần chủ đề chiếm 240 trang gồm 22 người viết về Cao Đông Khánh với nhiều tài liệu hình ảnh thủ bút của nhà thơ Cao Đông Khánh. Phần hai là mục thường xuyên như thơ văn sáng tác mới, di sản văn chương miền Nam, điểm sách…

Tạp chí nóí số 1. Số đặc biệt về thi phẩm Lửa đốt ngoài giới hạn của Cao Đông Khánh do chính nhà thơ Cao Đông Khánh trình bày.”

Tạp chí nói số 1 dự trù phát hành tại Houston vào năm 2000  nhưng chưa kịp thì nhà thơ Cao Đông Khánh qua đời (12.12.2000). May mắn người đồng chủ trương tạp chí nói này là Bùi Huy (Tô Thẩm Huy) còn giữ được. Để hôm nay, sau 18 năm vô âm, nay nó lại tái ngộ, phát lại giọng đọc có một không hai của Cao Đông Khánh. Và tạp chí Thư Quán Bản Thảo là tạp chí duy nhất được hân hạnh phát hành cùng một lúc chung với tạp chí “nói” số 1 này như ước nguyện của nhà thơ Cao Đông Khánh.

Muốn có các số báo trên, liên lạc với nhà văn Trần Hoài Thư: tranhoaithu16@gmail.com.