Friday, September 7, 2018

759. Thơ TRẦN HUIỀN ÂN Thư về Hoàng Hoa trang

Núi Nhạn Tháp (Tuy Hòa), photo by Phạm Cao Hoàng, tháng 9.2017


Hai mươi năm?
Ừ, hai mươi năm...
Tháng ngày chớp mắt
Hoàng Hoa trang còn chăng
Những gót chân gõ giòn “sạn đạo”

Ai về qua Cửa Đông?
Ai về qua Cửa Tây?
Hồi chuông trên mái giáo đường rêu xám
Em chải tóc dưới tàn cây mượt nắng
Nụ cười tuổi Huế mười lăm...

Hỡi Thành xưa u uẩn trăm năm
Có nhớ hoa vàng áo khăn Tôn nữ?
Ta đốt hết cả năm xe khuyết sử
Tìm áo khăn em trong biển lửa vàng...

Mùa Thu qua cầu Sông Nước mênh mang
Em chợt thức hay vừa thiếp giấc?
Ôi, giữa Phương Nam ngựa xe tấp nập
Không căn duyên hồ dễ trùng phùng?

Vẫn một Hoàng Hoa lộng lẫy nghi dung...

TRẦN HUIỀN ÂN